ОбС-Пирдоп ще заседава извънредно заради МБАЛ-Пирдоп

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев е насрочил извънредно заседание, което ще се състои на 12.10.2021 г., 17.30 ч., с точка единствена: Подготовка на проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ за МБАЛ „Пирдоп“ АД.

От докладната записка се разбира, че в рамките на възможностите, които предоставя програмата, МБАЛ-Пирдоп ще кандидатства за закупуване и доставка на асансьорна уредба за Ковид отделение и закупуване на нов дизелов агрегат, след проведени процедури по ЗОП.

Цялата публикация „ОбС-Пирдоп ще заседава извънредно заради МБАЛ-Пирдоп“

Антон получава 1 727 217,00 лв. за укрепване речното корито на река „Дълбок“

ОбА-Антон съобщава, че с Постановление № 207 от 29-ти юни 2021 г. на Министерски съвет, на общината са отпуснати 1 727 217,00 лв. за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Дълбок“, която преминава през селото.

Цялата публикация „Антон получава 1 727 217,00 лв. за укрепване речното корито на река „Дълбок““

Новогодишната томбола в Антон събра 913,00 лв.

От новогодишната томбола, която организира Община Антон, при 1000 билета са продадени 913. Събраните средства в размер на 913,00 лева ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за нова яслена група в ДГ „Българче“ село Антон. Спечелилите получиха своите награди в сградата на общината при спазване на противоепидемичните мерки.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите. Цялата публикация „Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.“