Ангел Геров: Община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп, защото идеята за това разделно събиране беше лично моя

На редовното заседание на ОбС-Пирдоп, състояло се на 28.01.2021 г. съветник Анна Нейкова – Райкова зададе на кмета на общината Ангел Геров въпрос относно разделното събиране на отпадъци и откритата сепарираща инсталация на депото в Златица:

Анна Нейкова – Райкова

Г-н кмете, моят въпрос е по повод предишното Ви изявление – за компостиращата инсталация. Вие казахте, че тя е и сепарираща. Това означава ли, че няма да има разделно събиране на отпадъци в града? Или, ако има разделно събиране на отпадъци, каква е готовността на община Пирдоп да организира такова на територията на общината? Защото това е страхотен проблем.

Цялата публикация „Ангел Геров: Община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп, защото идеята за това разделно събиране беше лично моя“

Откриха компостиращата инсталация в Златица

На 27-ми януари от 14.00 ч. се състоя тържествената церемония по изпълнение на проект “Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица” – най-големият интегриран проект между седемте средногорски общини.

Цялата публикация „Откриха компостиращата инсталация в Златица“

Тежко замърсяване на река Тополница

Вчера жители от село Петрич сигнализираха институциите за замърсяване на река Тополница и публикуваха снимки. От село Петрич до село Поибрене и язовир Тополница водите на реката приличат буквално на зеленикаво-сивкава боза. Състоянието ѝ е изключително тежко.  Цялата публикация „Тежко замърсяване на река Тополница“