В Челопеч предстои „ПРИЕМНА“ на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Челопеч организира „ПРИЕМНА“, която е насочена към превантивна дейност за децата и семействата, както и преодоляване на трудностите в отглеждането и възпитанието им. „ПРИЕМНАТА“ ще се състои на 03.02.2019 г. (неделя) и на 24.02.2019 г. (неделя) от 09.00 ч. в бившата зала на Общински съвет – Челопеч с възможност за предварителен график, изготвяне на график и срещи „на терен“ (в дома). Цялата публикация „В Челопеч предстои „ПРИЕМНА“ на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“