Асен Плахов подаде оставка – предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Асен Плахов е подал оставка като председател на ОбС-Златица. Мотивите, които е посочил за това свое решение са лични. Във връзка с подадената оставка е насрочено Извънредно заседание на ОбС-Златица, което ще се състои на 28.11.2018 г. (сряда) от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски – 1889“ г. при следния проект за Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.

2. Прекратяване правомощията на Председателя на ОбС-Златица на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от ЗМСМА.

3. Избор на Председател на ОбС-Златица по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

За трети път ще се провежда избор на Председател на ОбС-Златица, като в този мандат на тази позиция са избирани: д-р Иван Стойнов и Асен Плахов.

ОбС-Челопеч ще заседава на 28-ми

Снимка: Виолета Пенева

Председателят на ОбС-Челопеч Николай Николов е насрочил редовното заседание за 28.03.2018 г. (сряда) от 17.30 ч. с предложение за Дневен ред, състоящ се от 6 точки:

1. Определяне на маломерни имоти, които да се отдават под наем след заявен интерес – без търг или конкурс, за едногодишно ползване

2. Одобряване на ПУП- ПП за трасе на подземен електропровод 6 кV за захранване на помпена станция за оборотни води Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще заседава на 28-ми“

Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица Асен Плахов е свикал за 01.03.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание, което ще се проведе отново в НЧ „Христо Смирнески-1889“.

 

В обявеният дневен ред са включени докладни записки относно:

– План-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018 г.;

– Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горските територии – общинска собственост;

– Годишна програма за насърчаване развитието на Община Златица 2018 г. – на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД;

– Разглеждане годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие на Община Златица 2014-2020 г.“;

– Подмяна на водопровод и канализация, и възстановяване на пътна настилка на улици: „Юрий Гагарин“, „Георги Бенковски“, „Оборище“, „Панайот Хитов“;

– Разглеждане Бюджет 2018 г. Цялата публикация „Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица“

Ангел Геров отговаря…

След публикацията на Списание „Средногорски БАГРИ” за провелия се национален протест в подкрепа на общинската болница – Пирдоп, кметът на Община Пирдоп Ангел Геров изрази своето неодобрение относно отразяването на протеста от страна на списанието, като го определи като едностранчиво. Попитахме го защо и какво се случва всъщност с Болница-Пирдоп? Използвахме случая да разговаряме с него и по други приоритетни за Средногорието теми – тежки екологични замърсявания, регионално сметосъбиране и „заровиха ли томахавките” с Магдалена Иванова и Община Златица? Ще отразим в отделни публикации отговорите на г-н Геров по зададените въпроси и теми.

* * * * * * Едно към едно * * * * * *

Какво се случва с МБАЛ-Пирдоп и защо реагирахте така остро на думите на гражданите, че кметовете и общинските съветници ги няма на обявения национален протест? Цялата публикация „Ангел Геров отговаря…“

Без ясни мотиви Магдалена Иванова оттегли предложението си за вдигане на такса смет

Още в началото на редовното заседание на ОбС-Златица, състояло се на 16.01.2017 г., Магдалена Иванова оттегли своята докладна записка за увеличаване с близо 350% такса смет за жителите на община Златица. Нямаше достатъчни мотиви какво наложи оттеглянето на докладната, както и какво наложи нейното повторно внасяне за разглеждане без промяна, след като ОбС-Златица вече гласува това предложение и го отхвърли.

Както вече съобщихме, на предишното заседание на ОбС-Златица ПРОТИВ вдигането на таксите смет гласуваха: Димитринка Савовска, Елена Герасимова, Десислава Айгърова, Димитър Димитров, Аделина Павлова, Динчо Рашев и Асен Плахов, докато предложението за близо 350% увеличение на таксата бе подкрепено от Стоянка Балова, Стефан Попов, Даниел Йорданов, Веселин Тинчев, Тодор Чомпалов и Стоян Генов. Цялата публикация „Без ясни мотиви Магдалена Иванова оттегли предложението си за вдигане на такса смет“

Близо 350% увеличение на такса смет в Златица

Магдалена Иванова втори път внася предложение за драстично увеличение на таксата за битови отпадъци. Като мотив за прекомерното завишаване е увеличените разходи на общината заради регионалното депо.

Таксата битови отпадъци в община Златица се определя на база данъчна оценка, без оглед на това, че в едно жилище с площ 60 кв. м. живее и генерира отпадъци 4-членно семейство, а в друго жилище със същата площ живее и генерира отпадъци 10-членно семейство.

Въпреки видимата несправедливост, Магдалена Иванова предлага и през 2018 г. да се запази базата за определяне на таксата, независимо, че законово би следвало същата да е на принципа „замърсителя плаща”, т.е. всеки жител да заплаща такса битови отпадъци съобразно генерираните от него такива. Цялата публикация „Близо 350% увеличение на такса смет в Златица“

Обсъждане на Бюджет 2018 г. в Златица

Кметът на Община Златица обявява на гражданите, че днес (12.01.) от 16.30 ч. ще се проведе Обществено обсъждане от местната общност на Проекта за общински бюджет 2018 г. Общественото обсъждане ще се състои в зала на І-ви етаж в сградата на общинска администрация гр. Златица.

На две поредни сесии на ОбС-Златица стана ясно, че партерния етаж на сградата на общинската администрация е обект на съдебни дела между Община Златица и ПК „Златица 91”, като Магдалена Иванова разпореди ОбС-Златица да се изнесе от заседателната си зала и общинските съветници провеждат своите заседания в НЧ „Христо Смирненски”. Като причина за това „изгонване” бе посочена, че поради невъзможност да се прекрати неизгодния за община Златица договор за наем, единствения ход на общината е да освободи помещенията, собственост на ПК „Златица 91”, за да не плаща наем за тях. Въпреки тези обяснения, дадени от Магдалена Иванова, вътрешните и външни юристи в Община Златица, публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Общината за 2018 г. ще се проведе в компактната заседателна зала на ОбС-Златица, наречена „зала на І-ви етаж в сградата на общинска администрация”??? Цялата публикация „Обсъждане на Бюджет 2018 г. в Златица“

ОбС-Златица не спазва разпоредбите на ЗМСМА

Разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) задължават всеки един общински съвет, в това число и златишкия, да публикува на интернет страницата на съответната община приетите от него решения.

Тези задължения надлежно са разписани в чл. 22:

Цялата публикация „ОбС-Златица не спазва разпоредбите на ЗМСМА“

НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ОбС-ПИРДОП

За първи път се случи докладните записки за поредното заседание на ОбС-Пирдоп, провело се на връх Димитров ден (26.10.2017 г.) да бъдат предоставени на заинтересованите граждани публично чрез качването им на сайта на община Пирдоп. Похвална инициатива на ОбС-Пирдоп, която дава възможност на жителите от общината да знаят какви въпроси се решават на заседанията и по какви теми дискутират съветници, ОбА и кмет. Цялата публикация „НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ОбС-ПИРДОП“