Ще задлъжнее ли Община Пирдоп с близо 4 милиона лева?

Кметът на Община Пирдоп Ангел Геров е внесъл в ОбС-Пирдоп докладна записка за теглене на кредит от еднолично акционерно дружество „Фонд ФЛАГ“ за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева, при фиксиран лихвен процент до 3%.

Цялата публикация „Ще задлъжнее ли Община Пирдоп с близо 4 милиона лева?“

В Пирдоп предстои обществено обсъждане за вземане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева

Община Пирдоп кани заинтересованите цялата пирдопска общественост на обществено обсъждане за реализиране на инвестиционен проект, който да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд Флаг“ ЕАД. Максималният му размер се предвижда да бъде 3 милиона и 700 хиляди лева. Обществено обсъждане ще бъде проведено на 02.09.2020 година /сряда/ от 17:00 ч. в Лекторията на читалище Напредък 1869 – Пирдоп, при спазване на въведените противоепидемични мерки, носене на маски и ръкавици.

Цялата публикация „В Пирдоп предстои обществено обсъждане за вземане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева“