Четири дни гори уж закритото депо за твърди битови отпадъци между Пирдоп и Златица

В началото на седмицата граждани са сигнализирали за опасен пожар, възникнал в района на депото за твърди битови отпадъци, разположено в местността Сюлюманица – между Пирдоп и Златица. Това депо отдавна би следвало да е рекултивирано, за да не уврежда допълнително околната среда. Цялата публикация „Четири дни гори уж закритото депо за твърди битови отпадъци между Пирдоп и Златица“

Община Пирдоп защити проекти за рехабилитация на улици и реконструкция на спортни площадки

ОбА-Пирдоп съобщава, че днес (08.05.2019 г.) кметът  Ангел Геров е подписал административни договори с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Цялата публикация „Община Пирдоп защити проекти за рехабилитация на улици и реконструкция на спортни площадки“

ОбС-Пирдоп ще избира тазгодишния носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски“

За днес (18.04.2019 г.) е насрочено извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания към ОбС-Пирдоп, на което ще бъде разгледана докладната записка на кмета на общината Ангел Геров. Тя е във връзка с изпълнение на решение № 44 / 16.04.2009 г. на ОбС-Пирдоп, съгласно което ежегодно до 6-ти май ПК към ОбС-Пирдоп следва да избере носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски“ за 2019 г. Към докладната е представен и списък на пенсионираните учители.

Председателят на Комисията Донка Бикова свиква членовете ѝ за разглеждане на внесеното от кмета, в 15.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп.

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои на 28-ми март

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се проведе на 28.03.2019 г. от 17.30 ч. Заседанията на постоянните комисии към ОбС- Пирдоп  ще бъдат проведени  на 26.03.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на  ОбА – Пирдоп. Дневният ред, по който ще взимат решения пирдопските общински съветници е следният:

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018 г. Цялата публикация „Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои на 28-ми март“

Остра полемика около данъците в Пирдоп

Разписка за платен данък на жител от гр. Пирдоп (B.B), качена в социалните мрежи

На личен профил, наименуван „Община Пирдоп“, за който се предполага, че е официален на общината, е публикувано важно съобщение към пирдопските граждани:
„Важно! Започва плащането на данък МПС в Пирдоп
Уведомяваме собствениците на моторни превозни средства, че от днес започва плащането на годишния данък МПС в Община Пирдоп.
Данъкът е вносим еднократно или на две вноски:
– първа вноска до 30.06.2019 г.
– втора вноска до 30.10.2019 г.
При еднократно плащане на дължимата сума до 30.04.2019 г. се прави отстъпка от 5%.“.

Не закъсняха facebook-коментарите на граждани, минали да си платят данъка. Те изразяват своето възмущение и качват снимки на разписките, които са получили от общината, от които е видно, че са внесли по-висок данък. Ето и част от коментарите на потърпевшите: Цялата публикация „Остра полемика около данъците в Пирдоп“

Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп

ОбС-Пирдоп ще заседава на 25 януари 2018 г., като включени за разглеждане докладни записки са:

1. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.

2. Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2018 г. Цялата публикация „Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп“

Ангел Геров отговаря… (ІІ част)

Повод за проведеното интервю с кмета на община Пирдоп Ангел Геров стана публикацията „Вял протест подкрепи Общинска болница – Пирдоп. Без присъствие на кметове и общински съветници”. Последва телефонен разговор, в който г-н Геров изрази своето отношение към статията и написаното в нея, като изрази недоволството си от това, „че не била в медия и нямала автори, а била в интернет”. Обърнахме се към него с предложение да даде своето право на отговор и да разясни какво и защо го е притеснило.

Публикуваме в рубриката „Едно към едно” продължение на неговите отговори по различни теми, свързани с управлението и развитието на Община Пирдоп.

Говорим не само за общинските съветници от Пирдоп, а за всички останали. Например, общинските съветници от Златица също носят отговорност, ако в програмите си по изборите са обещали на избирателите, че ще работят за осигуряване на по-добро здравеопазване и ще спасят Болницата. И тези в Чавдар също. Както и кметовете. Всеки, който е декларирал пред избирателите, че ще има здравеопазване и болница е поел това задължение.

Ангел Геров: Абсолютно. Дори и да не са го декларирали. Ние се отказваме от здравеопазването ли? Цялата публикация „Ангел Геров отговаря… (ІІ част)“