ДИМИТЪР ВЪЖАРОВ: В Челопеч ОбС и кмет гледаме в една посока – за просперитет на общината!

(Продължение на интервюто с председателя на ОбС-Челопеч Димитър Въжаров)

Приемен ден – всеки ден!
Точно така. Приемен ден ми е всеки ден. Разговарям с хората ежедневно. Който желае да говорим се свързва със секретарката, ако съм нанякъде – връщам се, няма проблеми. Старая се всеки един жител да бъде изслушан, да му бъде обърнато внимание. И на улицата да ме срещнат – спирам, говорим, обсъждаме всяка една тема и съответно търся начин да се разреши всеки възникнал проблем. Разбира се, запознавам с получената информация кмета г-н Кесяков и заедно търсим решения.

Цялата публикация „ДИМИТЪР ВЪЖАРОВ: В Челопеч ОбС и кмет гледаме в една посока – за просперитет на общината!“

ОбС-Челопеч измени и допълни Наредбата за местните такси и цени на услуги

На свое редовно заседание, проведено в края на месец юни 2021 г., Общински съвет – Челопеч взе решение № 238, с което направи изменения и допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Челопеч. Издаването на скица за поземлен имот в неурбанизираната територия ще струва на гражданите 5,00 лв., като 3,50 лв. са такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а 1,50 лв. такса към Община Челопеч.

Останалите изменения и допълнения в Наредбата, съгласно решение № 238:

Цялата публикация „ОбС-Челопеч измени и допълни Наредбата за местните такси и цени на услуги“

Председателят на ОбС-Челопеч зарадва възпитаниците на ДГ „Ханс Кр. Андерсен“

Председателят на ОбС-Челопеч Димитър Въжаров подари велосипеди на Детска градина „Ханс Кр. Андерсен“ – Челопеч. Усмивките на малуганите са показателни за радостта, която изпитват. От ръководството на детското заведение изказват сърдечна благодарност на своя дарител, зарадвал възпитаниците на детската градина.

ОбС-Челопеч намали наемите до края на извънредното положение

На своето януарско заседание, ОбС-Челопеч взе решение да бъдат освободени от наем обектите, които не функционират поради спазване на противоепидемичните разпоредби в страната – до края на извънредното положение и намали с 50% размера на дължимия наем на обектите, които в резултат на противоепидемичните мерки частично са ограничили дейността си.

Цялата публикация „ОбС-Челопеч намали наемите до края на извънредното положение“

ОбС-Челопеч ще заседава на 17.06.2020 г. На дневен ред е финансиране развитието на спорта

Председателят на ОбС-Челопеч Димитър Въжаров свиква редовно заседание на 17.06.2020 г. (сряда) от 17.30 ч. Сесията ще се проведе в заседателната зала на ОбС-Челопеч при следния Дневен ред: Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще заседава на 17.06.2020 г. На дневен ред е финансиране развитието на спорта“

ОбС-Челопеч ще заседава на Благовец. Съветниците ще разгледат Програма за качеството на атмосферния въздух

Редовното заседание на ОбС-Челопеч ще се проведе на Благовец (25.03.2020 г.) от 17.30 ч. при закрити врати, съобразно строгите мерки за спиране разпространението на коронавируса. Съветниците ще разглеждат 14 точки:
1. Приемане годишен отчет за 2019 г. относно изпълнение на Общински план за развитие на Община Челопеч 2014-2020 г. Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще заседава на Благовец. Съветниците ще разгледат Програма за качеството на атмосферния въздух“

ОбС-Челопеч ще разглежда Бюджет 2020

Януарското редовно заседание на ОбС-Челопеч ще се проведе в сряда (29.01.2020 г.) от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Челопеч. Първа точка от дневният ред на заседанието е: Приемане на Бюджет 2020 година на Община Челопеч.

Дневният ред включва още: 
– Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Челопеч за периода 2020-2024 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.; Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще разглежда Бюджет 2020“

ОбС-Челопеч ще разглежда програма за управление на кмета за мандат 2019-2023

На 18.12.2019 г. от 17.30 ч. ще се проведе редовното заседание на ОбС-Челопеч, в чиито дневен ред е включена за разглеждане програмата за управление на кмета Община Челопеч за мандат 2019-2023 г.  В дневният ред са включени още и докладните записки за: Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще разглежда програма за управление на кмета за мандат 2019-2023“

ОбС-Челопеч определи състава на постоянните си комисии

На 27.11.2019 г. от 17.30 ч. се състоя редовно заседание на ОбС-Челопеч, на което присъстваха 10 от 11 общински съветника. Бяха разгледани 19 точки, свързани с дейността на дейността на съвета, общината и представителството ѝ в различни национални сдружения.

В началото на заседанието клетва положи избраният за общински съветник от НДСВ Тодор Минов. Председателят на ОИК-Челопеч София Иванова му връчи удостоверение и изказа поздравления от името на ОИК-Челопеч. Цялата публикация „ОбС-Челопеч определи състава на постоянните си комисии“

ОбС-Челопеч ще заседава извънредно

За 12-ти април 2019 г. от 17.30 ч. е насрочено извънредно заседание на ОбС-Челопеч. В дневният ред са включени две точки:
1. Разглеждане на Докладна записка с Вх. № ОбС-97/08.04.2019г. от Кмета на Община Челопеч, относно: Вземане на решение за възмездно придобиване на имот в собственост на Община Челопеч, чрез участие в публична продан на недвижим имот. Докладва: г-жа Миглена Кръстева – гл. спец. „Общинска собственост“
2. Други