Златишките съветници ще си избират председател на 26-ти (вторник)

След като не успяха да изберат председател на ОбС-Златица на първото си тържествено заседание, общинските съветници ще заседават извънредно във вторник (26.11.2019 г.) от  17.00 ч. в малката зала на читалището.

Свикването на заседанието е на основание чл. 23 (4), т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е направено от групата съветници, избрани от БСП за България – Стоянка Балова, Емилия Самарджиева, Мария Нейкова, Стоянка Петрова и Любомир Цветков, положили подписи под искането. Предложеният Дневен ред на заседанието е от пет точки: Цялата публикация „Златишките съветници ще си избират председател на 26-ти (вторник)“

Димитринка Савовска предлага за временен кмет на Златица Цветан Хаинов

Днес, 17.09. от 17.00 ч. ще се проведе последното заседание на ОбС-Златица в този му състав. От утре повечето от сегашните общински съветници ще се впуснат в предизборната надпревара за кметове и съветници, която ще приключи на 27.10.2019 г., а при балотаж – на 03.11.2019 г.

Председателката Димитринка Савовска е внесла докладна записка, с която предлага ОбС-Златица да назначи за временно изпълняващ длъжността кмет на община Златица инж. Цветан Хаинов за периода от регистрирането на кмета на община Златица Магдалена Иванова като кандидат кмет на общината в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. до обявяване на резултатите от изборите, или до полагане на клетва пред ОбС-Златица от новоизбрания кмет. Цялата публикация „Димитринка Савовска предлага за временен кмет на Златица Цветан Хаинов“

Редовно заседание № 67 на ОбС-Златица е насрочено за 20-ти август

Августовското заседание на ОбС-Златица е насрочено за 20-ти от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски – 1889“. В дневният му ред са включени за разглеждане и вземане на решения:
– Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 г.
– Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Петрич на собственици на законно построена жилищна сграда в имота;
– Издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане на проект: „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ в полза на ОП „Околна среда 2014-2020“; Цялата публикация „Редовно заседание № 67 на ОбС-Златица е насрочено за 20-ти август“

Юнското редовно заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 18.06.2019 г.

На основание  чл. 23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е насрочено редовно заседание на ОбС-Златица на 18.06.2019 г. от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски“. В дневният му ред са включени за разглеждане различни точки, сред които вземане на решение за участие в публична продан и пренасочване на бюджетни кредити във връзка с Изпълнително дело; пренасочване на бюджетни кредити за „Медицински център I Златица“ ЕООД; Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 г. и други. Желаещите да се запознаят с това по какви въпроси ще дискутират и решават златишките общински съветници, могат да го направят на сайта на Община Златица – секция Общински съвет. Цялата публикация „Юнското редовно заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 18.06.2019 г.“

Елена Герасимова с предложение за пътя между Златица и Челопеч

В Дневният ред на следващото редовно заседание на ОбС-Златица, планирано да се проведе на 19.02.2019 г. от 17.00 ч., е включена Докладна записка от Елена Герасимова – общински съветник от ПП „Евророма“ относно: „Заявяване на желание за промяна на собствеността на участък от републикански път I-6 преминаващ през територията на
община Златица от публична държавна собственост в публична общинска собственост“.  Предложението е във връзка с взетото от ОбС-Челопеч идентично решение по предложение на кмета инж. Алекси Кесяков, който поясни, че ако тези участъци от републикански път I-6 преминат към общините, гражданите ще могат да пътуват без винетки в региона. Цялата публикация „Елена Герасимова с предложение за пътя между Златица и Челопеч“

Инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица

След проведена извънредна сесия на ОбС-Златица по повод подадената оставка от инж. Асен Плахов, инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица. Савовска е общински съветник от ПП ГЕРБ и част от коалиционното мнозинство, сформирано още в началото на мандата.

Инж. Асен Плахов мотивира своето решение да се оттегли от председателския пост с думите:

„Подадох своята молба за освобождаване в деловодството на ОбС и в ОбА, всички сте запознати с нея. Няма да ви отнемам времето, с две думи само ще ви кажа какво ме е подтикнало. Когато приех предложението да стана председател на ОбС, ми беше обяснено, че председателя е пръв сред равните, той осъществява връзката между администрацията и общинския съвет.  В последните месеци тази връзка се загуби и аз виждах, че копаем на едно място. Мисля, че нямам повече с какво да помогна на този общински съвет. Ето и сега виждате, че няма представители на администрацията. Това означава, че ние сме загубили връзката. В такъв аспект аз мисля, че трябва да приключа до тук, да обърна внимание на други мои проекти. Ако имате някакви въпроси, мога да ви отговоря. Мисля, че се справях блестящо. В по-нататъшен етап на всички ще ви стане ясно какво съм направил. Имате думата за въпроси“. Цялата публикация „Инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица“

Работното време на съветник Тинчев

д-р Веселин Тинчев – общински съветник в ОбС-Златица – „Реформаторски блок“

На провелата се извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, точно преди гласуването на Дневния ред, общинския съветник д-р Веселин Тинчев направи изявление-обяснение по повод несъстоялото се заседание на Постоянната комисия по екология, чиито член е той. Съветник Тинчев се възмути от това, че не му се представят докладните записки в работно време и поради тази причина нямал възможност да се запознае с тях.

Изумление у присъстващите предизвика и твърдението на Тинчев, че за него само Докладната записка на Магдалена Иванова е внесена в срок – на 26.01.2018 г., защото е входирана в Общинска администрация, докато докладните записки на неговите колеги съветници не са внесени в срок – на 26.01.2018 г., защото са входирани в ОбС-Златица…

От направеното изказване на д-р Тинчев не става ясно той част от ОбС-Златица ли е или е причислен към Общинската администрация и затова настоява докладните записки на съветниците да се подават именно там, но не и където би следвало те да бъдат регистрирани, а именно – в деловодството на ОбС-Златица. Цялата публикация „Работното време на съветник Тинчев“