Златишките общински съветници ще заседават от разстояние на 28-ми януари

Редовно заседание от разстояние № 19 на ОбС-Златица е насрочено за 28-ми януари 2021 г. от 17.00 ч. То ще се проведе чрез използване на платформата „Zoom“. В проекта за дневен ред са включени 7 точки, в които по непонятни за гражданите причини отново е включена изготвената от Гергана Сарафова докладна записка за безконтролно изсичане на гората:

Цялата публикация „Златишките общински съветници ще заседават от разстояние на 28-ми януари“

За втори път златишките съветници ще гласуват Частичен годишен план за добив на дървесина по чернова. Очаква ли се промяна в нечие гласуване???

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил извънредно заседание, което ще се проведе от разстояние чрез платформата „Zoom“ на 15.01.2021 г. (петък) от 17.30 ч. Повод за извънредното заседание е Заповед №8/08.01.2021 г. на Кмета на община Златица с вх. №00-13225/08.01.2021 г. Дневният ред е с точка единствена:

Цялата публикация „За втори път златишките съветници ще гласуват Частичен годишен план за добив на дървесина по чернова. Очаква ли се промяна в нечие гласуване???“

Ноемврийското заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 26.11.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква редовно заседание №16 на ОбС–Златица на 26.11.2020г. /четвъртък/ от 17:00 часа в залата на библиотеката в НЧ „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица, при следния Дневен ред:

Цялата публикация „Ноемврийското заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 26.11.2020 г.“

ОбС-Златица ще заседава на 28-ми септември

14-то редовно заседание на ОбС-Златица е насрочено да се проведе на 28.09.2020 г. от 17.00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Смирненски – 1889“. В проекта на Дневен ред са включени девет точки, в това число отчет на кмета инж. Стоян Генов за изпълнение на взетите решения от ОбС-Златица в периода ноември 2019-та – август 2020 г.. Останалите точки, по които златишките общински съветници следва да вземат решения са:

Цялата публикация „ОбС-Златица ще заседава на 28-ми септември“

„Аурубис“ с ИП за фотоволтаична централа върху шламохранилището „Синята лагуна“ в Златица

На 08.09.2020 г. на сайта на Община Златица официално е качено Инвестиционно предложение от „Аурубис България“ АД за проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаична централа с мощност до 10 MW, която ще бъде експлоатирана за нуждите на предприятието. Предвижда се централата да бъде изградена върху рекултивираното шламохранилище „Синята лагуна“, с площ от 104 490 кв.м. като ще бъде изградена и кабелна линия 6,3 V до подстанция ГПП1, с дължина до 700 м., като първата копка на проекта бе направена през м. юли т.г. – повече от месец преди да бъде внесено по законов ред уведомление в Община Златица.

Цялата публикация „„Аурубис“ с ИП за фотоволтаична централа върху шламохранилището „Синята лагуна“ в Златица“

ОбС-Златица ще заседава на 24-ти август. Съветниците ще определят размера на своите възнаграждения.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква 13-то редовно заседание на ОбС-Златица на 24.08.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски, при следния Дневен ред:

Цялата публикация „ОбС-Златица ще заседава на 24-ти август. Съветниците ще определят размера на своите възнаграждения.“

Редовното заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 27-ми юли. Проектът за дневен ред включва 11 точки.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква редовно заседание на ОбС-Златица № 12 на 27.07.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица. Проектът за Дневен ред е следният:

Цялата публикация „Редовното заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 27-ми юли. Проектът за дневен ред включва 11 точки.“

Извънредно заседание на ОбС-Златица. Ще има ли инсталация за дървени въглища в Църквище?

Заседанието можете да изгледате на фейсбук-страницата на списание „Средногорски БАГРИ“. Качеството на звука не е на ниво поради липсата на достатъчно микрофони и добра организация на общинските сесии така, че медиите да могат да заснемат качествени звук и картина, което е в интерес на гражданите на Община Златица.

На 6-ти юли ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква Извънредно заседание на ОбС-Златица на 06.07.2020 г. (понеделник) от 17.00 ч. в големия салон на читалище „Христо Смирненски“ – гр. Златица. Свикването на извънредната сесия е на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 23, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Дневният ред е с точка единствена:

Цялата публикация „На 6-ти юли ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Златица“

ПП „ГЕРБ“-Златица с искане за извънредна сесия във връзка с ИП за производство на дървени въглища в Църквище

Общинските съветници от ПП ГЕРБ в община Златица внесоха ИСКАНЕ до председателя на ОбС-Златица с копие до кмета инж. Стоян Геров във връзка с внесено уведомление за инвестиционно намерение на „ГД Лес“ ЕООД за производство на дървени въглища на територията на с. Църквище и във връзка с повдигнати от гражданите въпроси и изразени отрицателни становища.

Цялата публикация „ПП „ГЕРБ“-Златица с искане за извънредна сесия във връзка с ИП за производство на дървени въглища в Църквище“