В Пирдоп ще се извършат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

На 25.06.2020 г. от 09.30 до 16.00 ч., на Автогара – гр. Пирдоп ще се проведат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника от представители на Областна дирекция „Земеделие“ – София област. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини), да представят талон и документ за платена застраховка „Гражданска отговорност“.
На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката.

Цялата публикация „В Пирдоп ще се извършат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника“