Община Златица прекратява дейностите по издаване на скици

Община Златица съобщава на собствениците на недвижими имоти в град Златица, че съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и след влизане в сила на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землището на град Златица, както и на основание заповед на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, прекратява дейностите по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици за съответната територия. Цялата публикация „Община Златица прекратява дейностите по издаване на скици“

Скоростно коригираха годината на бюджета в пирдопската община

Има, няма 20-тина минути след публикацията на списание „Средногорски БАГРИ“, отнасяща се за кметския доклад по бюджет 2098 г., ОбА-Пирдоп скоростно острани допусната грешка и върна Община Пирдоп в 2019 г. Служителите от ОбА четат, а не спят на работните си места. Четат ли, четат. „Багри“ четат!

Благодарим им, че така бързо коригират допуснатите пропуски и грешки, като тази с датата на бюджета, която впрочем „вися“ на сайта над 16 дни в очакване някой да се сети да я отстрани. Наложи се списанието да сподели своите впечатления от работата на служителките, отговарящи за пирдопския общински пиар, че бързичко да се задействат и поработят подобаващо. Цялата публикация „Скоростно коригираха годината на бюджета в пирдопската община“

Община Челопеч се премести в новата сграда

На 25-ти юни 2018 г. в Челопеч официално бе открита новата общинска сграда, предназначена за общинската администрация. След известно забавяне поради технически въпроси, свързани със задълженията на ЧЕЗ относно осигуряване на електрозахранването, общинските служители вече обслужват челопечани в уютна съвременна среда, просторна и слънчева, като кабинетите на служителите са остъклени. По този начин се гарантира висока степен на прозрачност в работата на ОбА и кмет.
Много малко общини в България днес могат да си позволят да вложат общински средства за обособяването на нова административна сграда, а за общините от Средногорието това е мисия невъзможна. Те дори не могат да заделят средства за належащи основни ремонти, а в Община Златица дори не разполагат с цялостна общинска сграда, а плащат високи наеми за ползването на част от нея. Цялата публикация „Община Челопеч се премести в новата сграда“