Народното събрание прие изменения в ЗУТ, облекчаващи монтирането на инсталации за производство на ел. енергия

Народното събрание на Република България прие измененията на Закона за устройство на територията, предложени от ПП „ГЕРБ“ и СДС. С приетите промени се облекчава решима за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 20 kW.

Цялата публикация „Народното събрание прие изменения в ЗУТ, облекчаващи монтирането на инсталации за производство на ел. енергия“

БСП бойкотира ратифицирането на протокола за членството на Северна Македония в НАТО

Нито един депутат от БСП не присъства в пленарната зала по време на историческия акт, който предстои днес – ратифицирането на протокола за членство в НАТО. Гост на заседанието е председателят на НС на Република Северна Македония Талат Доафери.

БСП бойкотира НС въпреки, че промените в Изборния кодекс, срещу които те протеспираха, бяха оттеглени. Цялата публикация „БСП бойкотира ратифицирането на протокола за членството на Северна Македония в НАТО“