Да рисуваш карикатури

Карикатурата е поезията в рисуването. С няколко щрихи да казваш много. Но всъщност какво е карикатура? Ако се доверим на определението: “Карикатурата е жанр в изобразителното изкуство и литературата, черпещ въздействието си от преувеличението или изопачаването на характерни черти на даден човек или предмет“. Майсторството е в това преувеличението да е максимално, но обектът да остава разпознаваем.

Цялата публикация „Да рисуваш карикатури“

ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛАНИЯ

Зелените: Отсечем ли кривата круша, до никъде няма да стигнем.

Червените: Не всичко е пари, другари – и скромността краси човека!

Сините: Времето е наше, пазете часовниците си!

Да изтръгнем сламката от ръцете на удавника! Ал. Самарджиев – производител на спасителни пояси