Стартира проектът „Младите хора – лицето на България“

Започна изпълнението на проект „Младите хора – лицето на България“, който се изпълнява в рамките на договор № 25-00-9/05.07.2023 г., финансиран от Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

Цялата публикация „Стартира проектът „Младите хора – лицето на България““

Промени в Устава и УС на МИГ-Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч

Сдружение „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ проведе извънредно заседание във връзка с изискуеми промени в състава на УС и Устава на Сдружението, за да може то да изпълни одобреното проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цялата публикация „Промени в Устава и УС на МИГ-Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“

ЗА ДЕНЯ НА МИНЬОРА ЕЛАЦИТЕ-МЕД ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО БИВШИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ

1100 пенсионери от Елаците-Мед АД ще получат финансова подкрепа за Деня на миньора, от тях около 560 са от общините от Средногорието.

Цялата публикация „ЗА ДЕНЯ НА МИНЬОРА ЕЛАЦИТЕ-МЕД ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО БИВШИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ“

4 203 372 крачки в актива на Община Челопеч от предизвикателството „Нестле за Живей Активно! 2021“

 Община Челопеч се включи в предизвикателството на „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“, като организира различни инициативи, за да повиши активността сред местното население и успя да натрупа 4 203 372 крачки, с които да участва в конкурса, организиран от „Нестле България“ АД!

Цялата публикация „4 203 372 крачки в актива на Община Челопеч от предизвикателството „Нестле за Живей Активно! 2021““

ХОРАТА СА В ОСНОВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСПЕХ

ДПМ отчете резултатите от третото тримесечие и постигнатото през 2018 г.

На връх Игнажден в ДПМ-Челопеч се състоя регулярна среща с медиите, на която оперативният директор Цветомир Велков представи дейността на дружеството, постигнатите резулати, направените инвестиции и предстоящо реализиране на различни дейности, които целят оптимизация на производствените процеси, повишаване на добавената стойност на продукцията, инициативите в областта на екологията и обществото.

Цветомир Велков: Цялата публикация „ХОРАТА СА В ОСНОВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСПЕХ“