На 6-ти юли ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква Извънредно заседание на ОбС-Златица на 06.07.2020 г. (понеделник) от 17.00 ч. в големия салон на читалище „Христо Смирненски“ – гр. Златица. Свикването на извънредната сесия е на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 23, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Дневният ред е с точка единствена:

Цялата публикация „На 6-ти юли ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Златица“

Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица Асен Плахов е свикал за 01.03.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание, което ще се проведе отново в НЧ „Христо Смирнески-1889“.

 

В обявеният дневен ред са включени докладни записки относно:

– План-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018 г.;

– Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горските територии – общинска собственост;

– Годишна програма за насърчаване развитието на Община Златица 2018 г. – на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД;

– Разглеждане годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие на Община Златица 2014-2020 г.“;

– Подмяна на водопровод и канализация, и възстановяване на пътна настилка на улици: „Юрий Гагарин“, „Георги Бенковски“, „Оборище“, „Панайот Хитов“;

– Разглеждане Бюджет 2018 г. Цялата публикация „Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица“