Община Златица с предложение за вдигане на данъци и такси

Чрез официалната страница на Община Златица в социалната мрежа Facebook е разпространена информация относно състоянието на общинската хазна и предложение за значително завишаване на местните данъци и такси. На официалният сайт на община Златица вчера са качени и мотивите, с които се предлага завишаването на такса смет и данък сгради – линк!

Цялата публикация „Община Златица с предложение за вдигане на данъци и такси“

Продължава реконструкцията на пътя за махала Бодят

Община Златица получи покана за подписване на споразумение за
финансиране на втория етап от проекта „Реконструкция на общински път SFO 3303 от разклона с път III-6004 до махала Бодят“.

Цялата публикация „Продължава реконструкцията на пътя за махала Бодят“

Подмениха детски съоръжения в Златица

В навечерието на първия учебен ден със собствени средства Община Златица извърши подмяна на  детските съоръжения на площадката в междублоково постранство в квартал 109 със средства на община Златица.

Цялата публикация „Подмениха детски съоръжения в Златица“

Обявено е частично бедствено положение в Църквище

Със Заповед № 395 от 25.08.2023 г., кметът на Община Златица инж. Стоян Генов обявява частично бедствено положение на територията на Община Златица, Кметство Църквище.

Цялата публикация „Обявено е частично бедствено положение в Църквище“

Общественото обсъждане на златишкия проект за Бюджет 2023-та година ще е на 21-ви август

На основание чл. 84, ал.  4 и 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал. 1  от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Цялата публикация „Общественото обсъждане на златишкия проект за Бюджет 2023-та година ще е на 21-ви август“

Инж. Стоян Генов обори твърденията на Ангел Геров, касаещи битовите отпадъци

В интервю пред местна медия, задала му въпрос за твърдите битови отпадъци, кметът на Община Пирдоп Ангел Геров е изказал твърдение, че „община Златица е провела обществена поръчка за избор на оператор на сепариращата и компостиращата инсталации, но не е уведомила останалите партньори за постигнатите цени като вече е сключила договор“. Г-н Геров е споделил пред пирдопската медия и своето разочарование, че „водещата община Златица не е координирала с партньорите си цените по обществената поръчка“.

Цялата публикация „Инж. Стоян Генов обори твърденията на Ангел Геров, касаещи битовите отпадъци“