В неделя златишки пазар няма да има!

На 26-ти октомври кметът на община Златица Стоян Генов е издал заповед за преустановяване провеждането на ежеседмичния общински пазар, който така или иначе е нерегламентиран. Кметската заповед е престояла два дни на нечие бюро и едва на 28-ми октомври е публикувана на официалния сайт на общината.

Цялата публикация „В неделя златишки пазар няма да има!“

От 5-ти април възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч

С издадена от инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч, от 5-ти април (понеделник) се възстановява дейността на Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч. Допуска се провеждането на занятия по танцово, творческо и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от общия капацитет на помещенията – при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и носене на предпазни маски. В заповедта е указано още:

Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч
Цялата публикация „От 5-ти април възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч“

Още по-строги мерки въведе министър Ананиев

Със Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. министъра на здравеопазването  Кирил Ананиев изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., като се създава т. 1 а:

„1а. ВСИЧКИ физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които НЕ Е ЗАБРАНЕНО извършването на дейност по т. 1, ДА ОРГАНИЗИРАТ дейността си по начин, който НЕ ДОПУСКА събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като УКАЗВАТ необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.
2. Точка 9 се отменя.“ Цялата публикация „Още по-строги мерки въведе министър Ананиев“