Ангел Геров: С председателя питахме „Аурубис” за това, че комина на сярна пуши и това ни притеснява, но отговор обаче, не получихме

След множеството граждански питания за наднормени замърсявания на въздуха в Среднорието и отчетени наднормени стойности на ФПЧ в националната платформа Airbg.info, показващи на моменти 8 пъти надвишаване на нормите в Челопеч, 4-5 пъти в района на вилна зона „Черешака” – Златица и село Църквище, двойно в община Антон и Пирдоп, на редовното заседание на ОбС-Пирдоп, кмета Геров даде отговор:

Цялата публикация „Ангел Геров: С председателя питахме „Аурубис” за това, че комина на сярна пуши и това ни притеснява, но отговор обаче, не получихме“

Мобилна лаборатория по пладне в Пирдоп

Тези дни граждани от Пирдоп ни сигнализираха, че в града е забелязана мобилна лаборатория за измерване на замърсяването на въздуха. На 02.07.2018 г. тя е позиционирана на плочките при Болница Пирдоп по обедно време.

Случайно или не съвсем, на 3-ти юли Община Пирдоп информира за новото инвестиционно предложение на основния замърсител на въздуха в района за изграждане на нов резервен резервоар, който се явява втори резервен резервоар за тази година. Първият беше предложен инвестиционно да бъде изграден през януари, като се твърдеше, че същият няма да се запълва, а е заради сигурността на местното засегнато население. Въпреки това твърдение, фирмата се нуждае от втори „резервен“ резероар, който пак сигурно ще стои празен… Цялата публикация „Мобилна лаборатория по пладне в Пирдоп“