ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧАВДАР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Община Чавдар е първата община в България, която ще въведе пилотно напълно иновативен мултисекторен подход в системата на обучение от 5-ти до 7-ми клас. Проектът ще се осъществява в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Чавдар за период от 3 учебни години и е съфинансиран по програма „Еразъм +“ – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Цялата публикация „ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧАВДАР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +““

СУ,,Любен Каравелов”- Копривщица спечели два проекта по програма ,,Еразъм +”

За учебната 2020 / 2021 г. по Програма ,,Еразъм+”, СУ „Любен Каравелов“ – Копривщица ще изпълнява проекти в две ключови дейности:

Цялата публикация „СУ,,Любен Каравелов”- Копривщица спечели два проекта по програма ,,Еразъм +”“

ПГТХТ „Никола Димов“ – Пирдоп спечели поредния Еразъм+ проект

Проект 2020-1-BG01-KA102-078903 „Приобщаващо учене чрез работа в Испания“ е трети проект, посветен на темата за социалното включване на ученици от уязвими групи.

Проектът е оценен с 89 точки и е сред 56-те одобрени от общо 223 кандидата за 2020 г.

След проучване на стратегиите и методите за справяне с проблема в португалското и немското ПОО, ПГТХТ ще има възможност да се запознае и с испанския опит по темата. В партньорство с Брага Мобилити Оупън, Португалия и Виталис, Германия училището разработи процедура ECVET за пренос на кредити в ПОО по учебните планове на специалностите „Кетъринг“ и „Бизнес администрация“.

Цялата публикация „ПГТХТ „Никола Димов“ – Пирдоп спечели поредния Еразъм+ проект“