ГС „Хармония“ отчете дейността си за 2017 г.

ГС „Хармония“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза и е регистрирано в Централния регистър при Министерството на правосъдието. През 2017 г. „Хармония“ е участвало по изпълнение на проекти и планове за управление на речните басейни и защитените зони, по проекти за Достъп до информация за околна среда и обществено здраве.

Проведени са граждански мониторинг по вредни влияния от производството на металургичен комбинат „Аурубис“, „Асарел Медет“, „Елаците Мед“ в Средногорието; граждански мониторинг по вредни влияния от незаконно насипване на строителни отпадъци в частни земеделски имоти по европроекти; липса на контрол върху стари мини и кариери Лакатник и Искрец; вредни влияния от строежи и ремонти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – АМ Струма, АМ Марица, АМ Тракия, ревизия на течове и инфилтрати от стари мини и незаконни депа за отпадъци в Стрелча, Копривщица и Панагюрско; инспекция на депо за отпадъци на пречиствателна станция „Бистрица“; граждански мониторинг върху проектиране и изграждане на трети метродиаметър София; удължаване на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй; газификация на Златица, Пирдоп, фирма „Аурубис“; завод за изгаряне на отпадъци София; Програма за отпадъци в София и други. Цялата публикация „ГС „Хармония“ отчете дейността си за 2017 г.“

Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си

Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в него са описани дейностите на Сдружението, насочени към устойчивото развитие, опазване на околната среда, гражданско участие в процеса на вземане на решения, възможностите за финансиране на НПО в Р България и други. Цялата публикация „Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си“

Община Челопеч участва в ХХ юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия

Снимка: Община Челопеч

На 19 и 20 март в Дома на Европа в столицата София се състоя ХХ юбилейна годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия с основен акцент – “Борбата с енергийната бедност:
Усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти”.
Събитието бе част от серия срещи от официалната програма на българското председателство на ЕС. В него се включиха представители на Главна дирекция “Енергетика” на ЕК, представители на Офиса на Споразумението на кметовете, на Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за ЕЕ “ЕкоЕнергия”, ЕнЕфект, както и чуждестранни гости. Цялата публикация „Община Челопеч участва в ХХ юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия“

В ДЕНЯ НА ВОДАТА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

На 22 март 2018 г. на територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше открита модулна пречиствателна станция за битово-фекални води.

Новото съоръжение добавя още една стъпка в отговорното отношение на компаниятакъм околната среда.
Избрана неслучайно, датата на откриването съвпада с 25-тото отбелязване на Световния ден на водата. Ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ откриха церемонията и привлякоха вниманието на гостите към факта, че вече четвърт век на тази дата светът изразява своята загриженост към опазването на водата – този безценен жизнен ресурс.
Модулната пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води е предназначена за високоефективно третиране на водите до качество, с което те да бъдат отвеждани в околната среда. Проектният й капацитет е съобразен с броя на работещите на територията на Дружеството. Цялата публикация „В ДЕНЯ НА ВОДАТА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“

Укротяване на метала, или…

КАК ЕДНА НАУКА СРЕЩНАЛА ТАМ НЕЙДЕ СИ ЕНТУСИАЗЪМ

Бях се отписал от темата „Аурубис” и то съзнателно, та чак до онзи ден. Всъщност, наивно си мислех завинаги, но кой да предвиди, че службогонският стремеж на едни подрастващи кариеристи да правят всички на идиоти, е толкова дразнещ и нагъл, че ме изкара от тихия заслон на семейната ми идилия…
Две години откак съм загърбил тази тема минаха, а през това време доста събития се случиха. Първо, основният стълб на аурубишното нахалство – генералния секретар Георги Николов, показно и шумно отпадна от бляскавата сцена на металургичния фолклор. В комплект с него полетя и пи-ярката Мануела, която обогатяваше същото това аурубишно нахалство с прекомерна доза глупост – собствена и административна. Цялата публикация „Укротяване на метала, или…“

ИНИЦИАТИВА ЗА АКТИВЕН ДИАЛОГ С ГРАЖДАНИТЕ В ПИРДОП

Община Пирдоп, съвместно с Областната администрация на Софийска област организира публичен дебат с цел провеждане на активен диалог с гражданите по европейските въпроси в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост и устойчив растеж.

Инициативата е съвместна между общината и Областната администрация на Софийска област във връзка с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г. – десетата годишнина от членството на България в ЕС и българското председателство на Съвета на Съюза.

Цялата публикация „ИНИЦИАТИВА ЗА АКТИВЕН ДИАЛОГ С ГРАЖДАНИТЕ В ПИРДОП“