Предстои заседание на ОбС-Златица

За петък – 24.11.2023 г., е обявено второто заседание на ОбС-Златица, Мандат 2023-2027 г. То ще се проведе в в НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица от 17.00 ч. Проектът на Дневен ред е:

Цялата публикация „Предстои заседание на ОбС-Златица“

ОбС-Пирдоп ще заседава днес от 17.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев е свикал Общински съвет – Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  26.08.2021 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния ДНЕВЕН РЕД:

Цялата публикация „ОбС-Пирдоп ще заседава днес от 17.30 ч.“

ОбС-Пирдоп ще заседава присъствено днес

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА е свикал редовно заседание, което ще се проведе  днес – 25.03.2021 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп. В проекта за дневен ред на заседанието са включени 13 точки, а материалите са качени за достъп на всички граждани в сайта на общината – Материали за предстоящи заседания. Нещо, което председателят на ОбС-Златица отказва да прави и гражданите трябва да полагат неимоверни усилия, за да разберат какво ще обсъждат и приемат общинските съветници.

Проект за дневен ред:
I. Изказвания, питания, становища и предложения.

Цялата публикация „ОбС-Пирдоп ще заседава присъствено днес“

Редовното заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 27-ми юли. Проектът за дневен ред включва 11 точки.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква редовно заседание на ОбС-Златица № 12 на 27.07.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица. Проектът за Дневен ред е следният:

Цялата публикация „Редовното заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 27-ми юли. Проектът за дневен ред включва 11 точки.“

Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

За 29.03.2018 г. от 17.30 ч. в лекторията на НЧ „Напредък“ е насрочено провеждането на редовно заседание на ОбС-Пирдоп при следния Дневен ред:

– Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2017 г.

– Състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г.

– Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Пирдоп за периода 2018 г. – 2020 г.

– Промяна  наименованието  на социална услуга, делегирана от държавата дейност, в съответствие с регламентираните социални услуги, съгласно чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Цялата публикация „Предстои заседание на ОбС-Пирдоп“