Община Челопеч с възможност за плащане на данъци чрез дигитален портфейл iCard

Във връзка с извънредната ситуация и следвайки политиката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги Община Челопеч предлага на данъчно-задължените лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard.

Цялата публикация „Община Челопеч с възможност за плащане на данъци чрез дигитален портфейл iCard“