Задочно Ангел Геров направи отчет за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.

На 22.02.2018 г. се състоя редовно заседание на ОбС-Пирдоп, като в Дневния ред бяха включени за разглеждане 15 точки, в последствие някои от тях отпаднаха. ОбС-Пирдоп прие актуализация на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи, или части от тях на територията на Община Пирдоп, отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, прие и Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на общината.

Граждани и съветници зададоха различни въпроси на Вера Бойчева – заместник кмет на Община Пирдоп, която уведоми, че тя ще замества кмета Ангел Геров, тъй като той не може да дойде заради сериозни лични причини. Цялата публикация „Задочно Ангел Геров направи отчет за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.“