От 5-ти април възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч

С издадена от инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч, от 5-ти април (понеделник) се възстановява дейността на Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч. Допуска се провеждането на занятия по танцово, творческо и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от общия капацитет на помещенията – при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и носене на предпазни маски. В заповедта е указано още:

Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч
Цялата публикация „От 5-ти април възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч“