Младежи от Челопеч доброволно ще помагат на нуждаещи се, за да се ограничи разпространението на Covid-19

Във връзка ограничаване разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната, „Младежка инициативна организация – Челопеч“ е сформирала и оборудвала с предпазни средства работна група, която приема заявки, доставя до домовете и отчита с касова бележка покупки за възрастни хора и хора с хронични заболявания от село Челопеч, които са най-застрашени от заразата. Цялата публикация „Младежи от Челопеч доброволно ще помагат на нуждаещи се, за да се ограничи разпространението на Covid-19“