Поредна вандалска проява в Златица

В Златица продължават да са налице вандалски прояви от страна на отделни граждани. Обект на такава стана и пейката, разположена в стрийт-фитнес зоната при т. нар. „Пътно“. Тази тенденция е изключително тревожна и следва гражданското общество да е много по-чувствително към подобни вандалски прояви – като не само ги ограничи, но и своевременно сигнализира съответните органи, когато стане свидетел на подобно посегателстство.

Цялата публикация „Поредна вандалска проява в Златица“