Община Мирково ще реализира проект „Патронна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ съвместно с Община Ботевград

Община Мирково получи финансиране за реализация на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Компонент 3.
Основна цел на проекта е чрез изпълнение на дейностите да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Мирково и община Ботевград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Цялата публикация „Община Мирково ще реализира проект „Патронна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ съвместно с Община Ботевград“