ОББ: Категорично отхвърляме твърденията на кмета на община Пирдоп

Във връзка с публичните изказвания на кмета на Община Пирдоп Ангел Геров относно банкомата в село Душанци и твърденията, които той направи на сесия на ОбС-Пирдоп, се обърнахме за коментар към регионалния клон на Обединена Българска Банка. Получихме официален отговор:

Цялата публикация „ОББ: Категорично отхвърляме твърденията на кмета на община Пирдоп“

Ангел Геров: Банкомат в Душанци ще има. Опитаха се да извиват ръцете на кмета на община Пирдоп…

На отправено питане към Ангел Геров относно съдбата на банкомата в село Душанци, същият отговори дословно така:

„Жителите… Едно нещо, действително, благодаря за въпроса, г-жо Бръмбева. Искам… Ето я и кмета на Душанци е тука. Жителите на село Душанци трябва да бъдат спокойни. Банкомат ще има. Това дали ще бъде на ОББ или на ЦКБ мисля, че няма никакво значение, тъй като ОББ, пак го казвам, аз никога не съм крил. Дойдоха и започнаха да извиват ръце.

Цялата публикация „Ангел Геров: Банкомат в Душанци ще има. Опитаха се да извиват ръцете на кмета на община Пирдоп…“

В Антон сменят банкомат

ОбА-Антон съобщава, че се извършва смяна на банкомата в селото. Очаква се до 29.01.2021 г. (петък) да бъде монтирано новото устройство. „Разчитаме на Вашето разбиране и търпение“ – призовава Общинска администрация Антон.