„Аурубис България“ – Пирдоп с мерки за предпазване от коронавирус

В „Аурубис България“ АД – Пирдоп са предприети необходимите мерки, свързани с опазване здравето на работниците и служителите във връзка с коронавируса. Извършва се вътрешна информационна кампания, базирана на предприсанията на Световната здравна организация, Министерството на здровеопазването и групата „Аурубис“. Цялата публикация „„Аурубис България“ – Пирдоп с мерки за предпазване от коронавирус“

Ученици от ПГ „Златица“ посетиха „Аурубис България“ АД

Ученици от дуална форма на обучение от ПГ „Златица“ бяха на посещение в местния завод – „Аурубис България“ АД, който е най-големия производител на мед и медни продути в Югоизточна Европа.

През учебната 2019 – 2020 г. в Професионалната гимназия „Златица“ (бившия техникум), стартира трети випуск в дуалното обучение със специалности: „Машини и съоръжения за заваряване” и „Електробзавеждане на производството”. С въвеждането на дуалната форма на обучение се цели местните предприятия да инвестират в обучението на повече млади хора, избрали техническите специалности, които са вече в списъка на т.н. защитени професии и по този начин да си гарантира бъдещи добре подготвени работници. Обучението дава възможност след завършване на 10 клас, учениците да провеждат практическите си занятия в „Аурубис България“ АД Пирдоп и в Дънди Прешъс Металс – Челопеч, което става под ръководството на наставници и ментори. Цялата публикация „Ученици от ПГ „Златица“ посетиха „Аурубис България“ АД“