В Чавдар 40 души ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г.

На 25.11.2022 г. кметът на община Чавдар г-н Григор Даулов подписа договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд +, за проект „Топъл обяд в община Чавдар“.

Цялата публикация „В Чавдар 40 души ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г.“

„Топъл обяд“ ще предоставя и Община Чавдар

На 09.02.2021 г. кметът на община Чавдар Григор Даулов подписа договор за изпълнение на проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Чавдар“. Проектът е на стойност 9 863,37 лв. и се финансира от Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014–2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане.

Цялата публикация „„Топъл обяд“ ще предоставя и Община Чавдар“