За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора

Изоставени отсечени дървета над Църквище

По време на извънредната сесия на ОбС-Златица, проведена в село Църквище, стана ясно, че за 6 години кметуване на Магдалена Иванова са изсечени близо 80 хиляди пространствени кубични метра общинска гора. Както разясни г-н Цветелин Кънчев, това са 8000 камиона по 10 кубика.

От представената справка  за предвиденото и усвоено ползване на дървесина за периода 2010-2019 г. на територията на община Златица, се вижда рязкото увеличение на добива от 2011 г. до сега. Докато през 2010 г. действително са отсечени 1701 куб. м., то през следващите години отсеченото количество дървесина е, както следва: Цялата публикация „За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора“

Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп

снимка: Община Пирдоп

Община Пирдоп стартира проект, чиято цел е приучаване на жителите на общината на разделно сметосъбиране. Общинската администрация също ще събира разделно отпадъците, като ръководството и служителите в администрацията вярват, че проектът ще бъде реализиран успешно.

Пилотният проект, който изпълнява Община Пирдоп е под надслов „От врата на врата“, като същия стартира от днес – 01.02.2018 г. и е по инициатива на кмета Ангел Геров. Чрез разделното събиране на отпадъци би следвало да се намали тяхното количество и да се премине към ефективното им използване като ресурси.

Първите стъпки към реализирането на проекта са предприети с лятна кампания през 2017 г., като Ангел Геров организира редица срещи с гражданите по райони, за да се обсъдят заедно проблемите, свързани със сметосъбирането. Цялата публикация „Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп“

ОбС-Пирдоп НЕ РАЗГЛЕДА предложение за дофинансиране на закуските за учениците

На състоялата се на 25.01.2018 г. редовна сесия на ОбС-Пирдоп в точката за разглеждане на внесения проект за Бюджет 2018 г., Станислав Готев – жител на град Пирдоп, се обърна към съветниците с апел да разгледат и гласуват подготвеното от него предложение за дофинансиране от общинския бюджет на раздаваните закуски в НУ „Тодор Влайков”.

По правилника за работа на ОбС-Пирдоп подобни предложения могат да бъдат внасяни от общински съветник, но нито един от присъстващите не прояви желание да го направи и предложението изобщо не бе разглеждано.

Станислав Готев обясни, че неговото предложение е на база проведени разговори и с други родители, които отдавна сигнализират за проблемите с раздаваните безплатни закуски на децата в училището. Публикуваме съдържанието на предложението: Цялата публикация „ОбС-Пирдоп НЕ РАЗГЛЕДА предложение за дофинансиране на закуските за учениците“

ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица (29.01.2017 г.), състояло се по настояване на гражданите в село Църквище, общинските съветници отново отхвърлиха изцяло предложението на Магдалена Иванова за изсичане на над 10 хиляди кубика дървесина с клони.

Въпреки промяната в докладната записка и изключването от плана за сеч на подотделите в село Църквище, кметицата Иванова поиска общинските съветници да приемат годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост в подотдели, находящи се в землището на гр. Златица и село Карлиево с прогнозно общо количество  8850 куб.м., от които само 2500 куб.м. са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица за задоволяване на местното население с дърва за огрев. Цялата публикация „ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора“

Златишкия полски пазач, обвинен от жителка в кражба на бали

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица в кметство Църквище присъства и назначения от Магдалена Иванова за полски пазач към Община Златица Иван Стайков. Към него се обърна видимо ядосана жителка на село Църквище с думите:

„Ти, айдук – какво правиш тук”, след което разясни на присъстващите граждани, общински съветници и представители на ОбА-Златица как лицето Иван Стайков и е откраднало 112 бали сено, заедно с дарака и вилата. Цялата публикация „Златишкия полски пазач, обвинен от жителка в кражба на бали“

Магдалена Иванова атакува ОбС-Златица в съда

Кметицата на Златица Магдалена Иванова е предприела действия срещу взетите решения на ОбС-Златица от провелото се редовно заседание на 19.12.2017 г.

Решенията явно не са харесали на златишката кметица и тя е решила да похарчи общински средства като заведе дела срещу тях – за заплащане на съдебни разноски  от Община Златица и Общински съвет – Златица. Поради кметското нежелание за съобразяване с решенията на Общинския съвет, същият е получил 7 броя призовки за явяване в Административен съд – София област.

Магдалена Иванова атакува в съда следните решения: Цялата публикация „Магдалена Иванова атакува ОбС-Златица в съда“

АЛЕКО, САВОНАРОЛА И „БАЙ ГАНЮ“

Щастливеца и Захарий Стоянов се изправят един срещу друг като непримирими политически врагове * Книгата няма успех, издателят Пенчо Спасов, който я отпечатал в 6 хиляди екземпляра, фалирал.
Отбелязването на годишнината от рождението на Щастливеца сякаш неизбежно контрастира на тържествената приповдигнатост, с която честваме по същото време рождените дати на Ботев и Яворов. Всъщност както сам отбелязва в своята „Автобиография“: „Алеко Иваницов Константинов е роден в Свищов на 1863 година, 1 януари.“ На същата дата, пак стар стил, но 15 години по-късно в Чирпан се ражда авторът на „Две хубави очи“ и „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“. Образите на двамата велики поети са обгърнати от героичната романтика на времето, от хайдушката атмосфера. Цялата публикация „АЛЕКО, САВОНАРОЛА И „БАЙ ГАНЮ““

Реплика на едно лицемерие: Парламентарен нотариат? А как гласувахте за Пеевски?

След отчета-критика на президента на Републиката, лидерът на БСП Корнелия Нинова заявява следното (едно към едно от сайта на БНТ):

Корнелия Нинова – председател на БСП: ГЕРБ години наред, Бойко Борисов лично превърна парламента в това, което каза г-н Радев – нотариат, който му заверява подписа.

Г-жо Нинова, председателят на НС Цвета Караянчева вече Ви обясни, че мнозинството избира изпълнителната власт и я подкрепя спрямо предизборните си програми. Така функционира демокрацията, не тоталитарната държава при Живков, на когото поднесохте цветя преди 2 години. Цялата публикация „Реплика на едно лицемерие: Парламентарен нотариат? А как гласувахте за Пеевски?“

Време е някой да каже защо дължим 5 милиона лева в Пирдоп?

На 25.01.2018 г. от 17.30 ч. се състоя редовно заседание на ОбС-Пирдоп с дневен ред:
1. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
2. Докладна записка относно: Приемане бюджета на община Пирдоп за 2018 г.
3. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи и паркоместа в община Пирдоп през 2018 г.
4. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища- частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2018 г.

ОбС-Пирдоп прие БЮДЖЕТ 2018  – без корекции и размествания

Цялата публикация „Време е някой да каже защо дължим 5 милиона лева в Пирдоп?“

В Карлиево тече проверка на водопроводната мрежа

След сигнали на жителите от село Карлиево и информацията за стартирали петиция и подписка, Магдалена Иванова е разпоредила цялостна проверка в селото – във всяка една къща, за наличие и законност на водомерите, както и на водопроводната мрежа за незаконни включвания.
Заповедта на кметицата Иванова е връчена на представителите на ВиК-Златица още в петък, като проверките стартират в началото на седмицата.

Официално подписката на карлиевчани е внесена в ранния следобед на 22.01.2018 г. – понеделник. Цялата публикация „В Карлиево тече проверка на водопроводната мрежа“