Eлаците-Мед обяви свободни позиции

Елаците-Мед търси да назначи: Механошлосер, Електромонтьор и Електромеханошлосер КИП и А. Изискванията за заемане на длъжностите са: