Известен е съставът на ОИК-Антон

ЦИК назначи ОИК в Антон с Решение № 679-МИ от 23.08.2019 г. на база постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/66 от 22.08.2019 г. от кмета на Община Антон с предложение за състав на ОИК. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения. Цялата публикация „Известен е съставът на ОИК-Антон“

Община Антон подписа договор за изграждане на физкултурен салон

На 03.05.2019 г. в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ Кмета на Община Антон – инж. Стоян Гарчев подписа административен договор за Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата публикация „Община Антон подписа договор за изграждане на физкултурен салон“

Община Пирдоп публично дискриминира учениците от Антон, Челопеч и Златица

От вчерашното официално съобщение на Община Пирдоп научихме, че Община Пирдоп била пуснала нови училищни автобуси, които да обслужват учениците, които се обучават в учебните заведения, разположени на нейна територия. Ето го и самото съобщение:

„Община Пирдоп пусна в движение новите ученически автобуси. Двете превозни средства вече са регистрирани, окомплектовани и напълно готови за експлоатация.
През изминалата 2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров направи множество постъпки пред Министерство на образованието и науката за осигуряване училищния транспорт на децата от Средногорието. В резултат на неговите усилия и със съдействието на народния представител Лало Кирилов и директора на ПГМЕ-Пирдоп Ненка Рашева, в края на 2018 г. МОН отпусна два чисто нови училищни автобуса.
От днес – 06.02.2019 г., учениците от Душанци пътуват по-комфортно в големия автобус, а тези от Мирково и Чавдар, които посещават учебните заведения в Пирдоп, също могат да се възползват от осигурения от Община Пирдоп специализиран превоз“. Цялата публикация „Община Пирдоп публично дискриминира учениците от Антон, Челопеч и Златица“

В Антон предстои избирането на „Цар на виното 2019“

Антончани ще търсят истината във виното през опияняващият месец февруари, провеждайки IX-тият конкурс „С любов към виното“, който тази година е под надслов: „Вкусете насладата от божествената напитка, защото както са казали римляните: In vino veritas“.

За да участват в конкурса „С любов към виното“ и да имат възможността да бъдат короновани като „Цар на виното 2019“, всички желаещи антончани могат да се включат в тазгодишната надпревара, като производителите на червено вино трябва да предоставят минимум 1 литър от своето винено производство в бутилка, придружена с етикет, на който да са уточнени следните неща: Цялата публикация „В Антон предстои избирането на „Цар на виното 2019““

ОбС-Антон ще заседава на 31-ви януари

снимка: интернет

Поредното редовно заседание на ОбС-Антон ще се състои на 31.01.2019 г.  от 18.00 ч. В дневният ред на заседанието са включени 8 точки, които касаят:
– предприети мерки за разрешаване проблемите, свързани с издължаване на наемателите на общински мери и пасища, охрана на земеделските земи; отчет за наложените глоби през 2018 г.;
– отчет по съдебните дела на общината – за площада и за ул. „Хан Крум“, за делата към детската градина и във връзка с делото за Веселка Цвяткова;
– доклад от директорът на целодневната детска градина относно подготовката на децата от предучилищна група;
– необходими средства за посрещане на новата година;
– информация за проведените търгове за отдаване на общински земи;
– статус на пасищата на Въртопа (поляните) – доколко са общински или част от Национален парк „Централен Балкан“.

Най-интересна точка е 5: Обсъждане и приемане на проекта за Бюджет 2019 г. на Община Антон.

Информация: ОбС-Антон

Бюджетът на Община Антон за 2019 г. залага на финансова устойчивост

На 14.01.2018 г. и в Община Антон публично обсъждаха проекта за Бюджет за 2019 г. ОбА и кмет залагат на следните приоритети:
– финансова устойчивост;
– подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието и социалните дейности;
– продължаване политиката за събираемост на дължимите данъчни и неданъчни вземания на общината;
– използване на всички възможни източници за справяне с очертаващата се тежка финансова година. Цялата публикация „Бюджетът на Община Антон за 2019 г. залага на финансова устойчивост“