Хлорираната вода – вредна за човешкото здраве?

Както съобщихме по-рано, ВиК-Пирдоп започва засилено хлориране на питейната вода, предоставяна на гражданите. Доколко обаче, това е полезно за тяхното здраве. Публикуваме статията на МедБио+, подготвена от медицински специалисти:

ВРЕДАТА от хлорираната вода

Хлорирането на питейна вода е процес, при който водата се подлага на въздействието на хлор, за да се унищожат болестотворните микроорганизми. Впоследствие водата се пречиства от него, но малко или много в нея остават формирани от хлора продукти, които са много вредни за хората.

Цялата публикация „Хлорираната вода – вредна за човешкото здраве?“

Пирдопчани ще пият хлорирана вода. Годна ли е изобщо за пиене водата в Пирдоп?

Преди минути Община Пирдоп съобщи на гражданите, че от ВиК-Пирдоп започват засилено хлориране на водата и промиване на водопроводите. Тези действия ВиК-Пирдоп предприема във връзка с получени сигнали от граждани за влошено качество на питейната вода. Гражданите сигнализират, че водата в района на МБАЛ-Пирдоп, Автогарата, бишвия ДАП и парк „Върбите“ е силно замърсена, като същата има мирис на петролни продукти. Засиленото хлориране на питейната вода обаче, може сериозно да навреди на човешкия организъм.

Цялата публикация „Пирдопчани ще пият хлорирана вода. Годна ли е изобщо за пиене водата в Пирдоп?“

В Антон се извършва цялостно почистване на парковата мрежа

От ОбА-Антон съобщиха, че са стартирали цялостно почистване на парковата мрежа и параклис „Свети Георги“. Почистват се алеите от битови отпадъци и бурени, косят се тревните площи, машини разчистват пътя до параклиса и около него.

Цялата публикация „В Антон се извършва цялостно почистване на парковата мрежа“

ПП „ГЕРБ“-Златица с искане за извънредна сесия във връзка с ИП за производство на дървени въглища в Църквище

Общинските съветници от ПП ГЕРБ в община Златица внесоха ИСКАНЕ до председателя на ОбС-Златица с копие до кмета инж. Стоян Геров във връзка с внесено уведомление за инвестиционно намерение на „ГД Лес“ ЕООД за производство на дървени въглища на територията на с. Църквище и във връзка с повдигнати от гражданите въпроси и изразени отрицателни становища.

Цялата публикация „ПП „ГЕРБ“-Златица с искане за извънредна сесия във връзка с ИП за производство на дървени въглища в Църквище“

Община Златица организира среща в Църквище относно инвестиционното намерение за производство на дървени въглища

читалище Църквище

Във връзка с внесеното Инвестиционно предложение (ИП) от фирма „ТД Лес“ ЕООД, за което писахме подробно вчера (виж тук), кмета на община Златица инж. Стоян Генов съвместно с Вр.ид. длъжността кметски наместник в с. Църквище Тотка Стойкова, канят всички заинтересовани жители в петък (03.07.2020 г.) от 18.00 ч. в салона на читалището на среща-разговор с представители на фирмата.

Цялата публикация „Община Златица организира среща в Църквище относно инвестиционното намерение за производство на дървени въглища“

Фалстарт на газопровода от Панагюрище до Пирдоп?

От протокол № УТАТУ-01-02-06/02.06.2020 г. на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) става ясно, че е компрометирана процедурата по съобщаване на проекта на ПУП-ПП, от което следва същата да бъде преустановена и стартирана отново. Става дума за Проекта за подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик – общини Лесичово , Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД и изпълнител „ГАЗТЕК ПОВВИК“ ДЗЗД.

Цялата публикация „Фалстарт на газопровода от Панагюрище до Пирдоп?“

„ГД Лес“ ЕООД – Карлиево иска да произвежда дървени въглища в Църквище

В Община Златица е постъпило инвестиционно предложение от „ГД Лес“ ЕООД – с. Карлиево с управител Георги Дамянов за „Изграждане на нова инсталация за производство на дървени въглища по реторен способ„. Предвидено е инсталацията да се реализира на площадка под наем, находяща се в с. Църквище – земеделска територия. Теренът е собственост на Павел Матев и е с площ 4403 кв. м.

Цялата публикация „„ГД Лес“ ЕООД – Карлиево иска да произвежда дървени въглища в Църквище“

Ангел Геров: С председателя питахме „Аурубис” за това, че комина на сярна пуши и това ни притеснява, но отговор обаче, не получихме

След множеството граждански питания за наднормени замърсявания на въздуха в Среднорието и отчетени наднормени стойности на ФПЧ в националната платформа Airbg.info, показващи на моменти 8 пъти надвишаване на нормите в Челопеч, 4-5 пъти в района на вилна зона „Черешака” – Златица и село Църквище, двойно в община Антон и Пирдоп, на редовното заседание на ОбС-Пирдоп, кмета Геров даде отговор:

Цялата публикация „Ангел Геров: С председателя питахме „Аурубис” за това, че комина на сярна пуши и това ни притеснява, но отговор обаче, не получихме“

Нехуманно отношение към гълъбите в Община Пирдоп. Зазидани ли са новоизлюпените и обречени на гладна смърт?

Гражданка ни изпрати тревожен сигнал за нехуманно отношение към гълъбите в Община Пирдоп и за проявена жестокост към новоизлюпените гълъбчета, оставени без храна и грижа. Ето какво написа в имейл разтревожената гражданка:

Здравейте г-жо Чолакова,

Пиша Ви с надежда, че Вие бихте могла да повдигнете един въпрос или поне да го споделите в платформите на списание „Средногорски БАГРИ“. Смятам Ви за един от малкото хора в Пирдоп, който не се бои и има енергията да задава въпроси към управляващите на нашия град, когато те са направили (поредната) грешка.

Цялата публикация „Нехуманно отношение към гълъбите в Община Пирдоп. Зазидани ли са новоизлюпените и обречени на гладна смърт?“

“Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД няма да проучва за подземни богатства Сърнена Средна гора

По информация на kazanlak.com:

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД няма да пристъпи към подписване на договор за търсене и проучване в площ „Свети Никола“ с Министерството на енергетиката.

Към официалната позицията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД изпратена до медиите е прикачено и писмо до областния управител на Стара Загора и кметовете на Чирпан, Братя Даскалови, Стара Загора, Павел Баня и Казанлък от изпълнителния директор на фирмата относно проучванията в площ „Свети Никола“. Цялата публикация „“Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД няма да проучва за подземни богатства Сърнена Средна гора“