Словото – тази бекрайна неразгадана формула!

Словото ли? Тази бекрайна и неразгадана „формула“, дала на човека невероятен избор и съдба. Съзидателна и разрушаваща, плашеща и радваща, мощ. Колко лица крие езикът?

В прекрасната българска реч е прозвучало от устата на класика Иван Вазов  „език, свещен на моите деди“, като мъдростта на приемствеността „научи от мен, от опита ми, от делата ми чрез езика ми. Аз ти давам, за да ме продължиш, не, за да ме повториш. Аз те обричам да помнищ и пазиш.“ Цялата публикация „Словото – тази бекрайна неразгадана формула!“

В неделя пазар в Златица НЯМА ДА ИМА!

На 6-ти април здравният министър Ананиев издаде заповед за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. На база на тази заповед, която засяга действията на общините, на чиято територия функционират кооперативни и фермерски пазари, инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица свика заседание на златишкия кризисен щаб, на който той е председател, за да вземе отношение по заповедта и дискутира е ли е възможно провеждането на златишкия неделен пазар. Да се чудиш кому бе нужно това мероприятие, след като на територията на Община Златица, разбирай в град Златица и селата Карлиево, Петрич и Църквище и преди извънредното положение и по него време, не е имало функциониращ регламентиран кооперативен пазар нито фермерски такъв. А заповедта касае само и единствено този вид пазари! Цялата публикация „В неделя пазар в Златица НЯМА ДА ИМА!“

Тежкотоварни автомобили рушат улиците в Карлиево. При проверка на МВР, в Карлиево пристигна Иван Велин.

От месец през центъра на село Карлиево се наблюдава засилено преминаване на тежкотоварни камиони, повечето собственост на местни строителни фирми. За това сигнализира неколкократно в Община Златица Ненко Миндилов – временно изпълняващ длъжността кметски наместник в кметство Карлиево. Тежкотоварните камиони разрушават асфалтовата настилка, нарушават и спокойствието на гражданите на селото, преминавайки покрай техните домове през целия ден. Цялата публикация „Тежкотоварни автомобили рушат улиците в Карлиево. При проверка на МВР, в Карлиево пристигна Иван Велин.“

В Пирдоп има 4-ма души под карантина, която изтича на 18-ти март. Официална информация – няма!

От Община Пирдоп  са пропуснали да съобщят по какъвто и да било официален начин на гражданите, че в града има лица, завърнали се от чужбина, поставени под 14-дневна карантина. Лицата са 4, а за тях научихме от местна медия, която твърди, че информацията ѝ е достоверна и е получена от съответните институции. Цялата публикация „В Пирдоп има 4-ма души под карантина, която изтича на 18-ти март. Официална информация – няма!“

Община Златица става собственик на техникума (ПГ „Златица“)?!

ОбС-Златица ще заседава извънредно на 12.03.2020 г. от 17.00 ч. Извънредното заседание е с точка единствена – докладна записка на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов относно: Разглеждане и вземане на решение за безвъзмездно придобиване на имот-държавна собственост, УПИ I-А-АТПГ, по регулационен план на гр. Златица, с площ от 75 000 кв.м., заедно с построените в него сгради, съгласно Решение № 371/31.05.2018 г.

Кметската докладна записка е във връзка с писмо на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров, изх. № 06-01-27 от 05.02.2020 г., входирано в ОбА-Златица на 12.02.2020 г. – доста преди провеждането на редовната сесия на ОбС-Златица през месец февруари 2020 г. Не става ясно защо този въпрос не е включен за разглеждане на редовното заседание, а се налага провеждане на извънредна сесия. Разяснения гражданите могат да получат, обръщайки се към кмета Генов. Цялата публикация „Община Златица става собственик на техникума (ПГ „Златица“)?!“

Втори опит в Златица за определяне заплатата на кмета

Редовното заседание на ОбС-Златица е насрочено за 26.02.2020 г. от 17.00 ч. на същото място. В дневният ред са включени 14 точки, свързани с приемането на отчети, стратегии, програми, структура на ОбА-Златица и Бюджет 2020.

Като точка 7 отново е включена за разглеждане докладна записка относно определяне възнаграждението на кмета на Община Златица. Припомняме, че този въпрос вече бе дискутиран и гласуван на предишното златишко общинско заседание, като ОбС-Златица проведе две гласувания, които не съумяха да съберат необходимото мнозинство и крайното решение на ОбС-Златица относно заплатата на кмета Генов бе тя да остане същата, каквато е взимал и досега златишкият кмет. Какво налага отново да се разглежда този въпрос засега не е ясно. Цялата публикация „Втори опит в Златица за определяне заплатата на кмета“

Отново без вода в Златица

В Златице нет воды. Опять!
(преводът е излишен)

За пореден път златичани осъмнаха без вода. Причината – поредната авария, този път в района на прелеза за село Църквище. Екипи работят повече от 5 часа и не могат да отстранят повредата. От Община Златица не предприемат никакви действия да уведомят гражданите поради какви причини и докога няма да има вода в града. Цялата публикация „Отново без вода в Златица“

Тихомълком смениха директора на Горското в Пирдоп

От няколко дни ДГС-Пирдоп е с нов директор. На мястото на Мико Павлов е назначен Венцислав Георгиев. Няма публична информация какво е наложило тази смяна. Припомняме, че първо списание „Средногорски БАГРИ“ публикува статия за закононарушенията, които се извършват в пирдопското горско стопанство. Цялата публикация „Тихомълком смениха директора на Горското в Пирдоп“

ДГС-Пирдоп обявява търгове за сеч без да е приет горскостопански план 2020 и въпреки нуждата от разкриване на нови водоизточници

СЕКАТ СЕ ОСНОВНО 100-ГОДИШНИ БУКОВИ ГОРИ, ПОПАДАЩИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000.

На фона на наблюдаващото се от години обезлесяване и недостига на питейна вода, от ДСГ-Пирдоп още в началото на 2020 г. са обявили търгове за обекти, от които да се добива дървесина – без дори да е приет новият горскостопански план и да са проведени обществените обсъждания, задължителни за този род дейност.

Единствената към момента реагирала на закононарушенията, извършвани от ДСГ-Пирдоп, е Община Челопеч. С внесена докладна записка от кмета инж. Алекси Кесяков, ОбС-Челопеч взе решение да спре добива на дървесина в държавните горски територии, находящи се в землището на село Челопеч до провеждане на обществените обсъждания и одобряване на инвентаризацията и Горскостопанския план за 2020 г. Цялата публикация „ДГС-Пирдоп обявява търгове за сеч без да е приет горскостопански план 2020 и въпреки нуждата от разкриване на нови водоизточници“

ОбС-Златица определи вида, числеността, състава и председателите на постоянните си комисии

След многократни прегласувания, неразбории и доста неадекватно поведение от страна на някои златишки общински съветници, ОбС-Златица успя да утвърди вида, числеността, състава и председателите на постоянните си комисии, както повеляват разпоредбите на ЗМСМА. Внесеното предложение от временната комисия бе представено от Мария Нейкова, поради отсъствието на нейния председател Младен Медаров. Предложението бе към ОбС-Златица да функционират: Цялата публикация „ОбС-Златица определи вида, числеността, състава и председателите на постоянните си комисии“