960 438 лв. получи Община Челопеч за корекция на река Воздол

Министерски съвет на Република България одобри допълнителни средства по бюджетите на 7 общини от Софийска област, предназначени за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии на обща стойност 3 653 183,00 лева. За Община Челопеч са отпуснати допълнителни средства на стойност 960 438,00 лв. за аварийно-възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол.

Горна Малина ще получи 652 499,00 лв. за аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци“. За община Драгоман са осигурени средства за ремонт и възстановяване на ограда на СУ „Христо Ботев“- гр. Драгоман – 687 659 лв.

За проучване, проектиране и корекция на коритото на р. Ябланица за община Етрополе са осигурени 355 814 лв.

Средства на обща стойност 929 928 лв. отпуска Правителството на община Ихтиман. С тези средства ще бъде извършен ремонт и възстановителни работи на общински път Вакарел – Белица – Богдановци – Ръжана – 439 493 лв. Средства се отпускат и за неотложни аварийно-възстановителни мероприятия на яз. „Борика“ – 490 435 лв.

Трансфер ще има по бюджета на община Правец с общ размер 17 486 лв., от които 3 206 лв. за почистване на дървесна и храстовидна растителност и оформяне на дерето под бензиностанция „Круиз“, гр. Правец, както и за оформяне на речното корито на р. Калница, в участька до мост ..Околовръстен път“, гр. Правец – 14 280 лв.

Община Самоков получава средства за аварийно-възстановителни работи на две подпорни стени в гр. Самоков, а средствата са 49 359 лв.