71 ученици бяха отличени в е-конкурса „Бъдещето на човечеството“ на Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг

В конкурса „Бъдещето на човечеството“, организиран от Група ГЕОТЕХМИН за региона на Средногорието и община Етрополе участваха над 250 ученика. Участниците от Средногорието спечелиха 71 награди – 30 първи, 23 втори и 18 трети. 29 ученика са отличени с поощрителни награди, за да продължават да творят. Всички те ще получат предметни награди, а за училищата – партньори са осигурени пособия в помощ на образователния процес. Имената на наградените участници бяха съобщени на специално онлайн събитие.

Наградените ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица

Регионалният ученически конкурс се проведе за шеста поредна година. Този път организаторите бяха четири дружества от  Групата – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД и се проведе в партньорство с 13 училища от община Етрополе и региона на Средногорието.

Участниците се състезаваха в две категории – литературно-художествено произведение – съчинение, есе, приказка, разказ, стихотворение и дигитално изображение – рисунка, макет, компютърна графика или анимация във възрастови групи – 5 – 7 клас и 8 – 12 клас.

Писмените творби бяха оценени от поетесата Димана Йорданова, а художествените произведения – от доц. Цветан Илиев.

И тази година децата показват много силно желание за участие в конкурса, което пряко се отразява на качеството и нивото на творбите. Темата на конкурса е много значима, но още по-важен е подходът на участниците към нея и творческата интерпретация на всеки един от тях“ – сподели доц. Илиев.

„Докато четях творбите на децата изгубих представа за възрастта на тези, които са писали. Това е добре, защото когато нещо е написано хубаво авторът му изгубва и лицето и възрастта си и започва да говори с гласа на този, който го чете. Поздравявам ги за това. Поздравявам ги и за интересното време в което живеят и им пожелавам много кураж и да знаят, че бъдещето за което писаха този път – това са самите те“, каза по време на онлайн събитието Димана Йорданова.  

Г-жа Нонка Бантова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Челопеч поздрави всички участници, като им пожела още по-големи успехи в следващите конкурси.

„Децата много се постараха тази година и участваха със засилен интерес в надпреварата“ – разказа г-жа Румяна Серафимова – учител по изобразително изкуство от СУ „Паисий Хилендарски“ гр. Златица.

Целта на конкурса беше да предизвика у участниците размисъл по значими за човечеството теми, свързани с неговото оцеляване и то не само в съзвучие с пандемията от Covid-19. Учениците имаха широко поле за изява и възможност да изразят себе си, да преценят и разкажат за своята позиция за оцеляване на човечеството. Дадена им бе възможност да творят онлайн, да развиват своите таланти, да обменят мисли и виждания със свои връстници от други класове и училища по голямата тема за „Бъдещето на човечеството“.  Чрез творбите си децата показаха своята градивна фантазия и споделиха ценни идеи за това в каква посока трябва да се развива светът.