6 работни места се разкриват в Панагюрище и още 2 в Стрелча

Шестима безработни ще бъдат назначени на работа в община Панагюрище и двама в община Стрелча. Това съобщи днес областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, който представи тазгодишната Регионална програма за заетост. Те ще работят за срок от четири месеца в периода 3 август – 30 ноември 2020 година. Програмата е насочена към безработните младежи да 29 години, в която е обособена и подгрупа от млади хора до 25 години, които нито учат, нито работят.

Шанс за четири месец работа ще получат и безработни над 50 години, както и с ниска квалификация или компетентност, която не е търсена на трудовия пазар. Програмата обхваща още незаети с ниско образование, продължително безработни и лица с увреждания. Наетите в Панагюрище и Стрелча ще работят на осемчасов работен ден.

Общо за област Пазарджик са защитени 101 работни места, които са обезпечени с 293 729 лева. Общинските администрации ще трябва да осигурят допълнителен бюджет от 9165 лева – основно за работно облекло, инструменти и защитни средства.