298 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски и 258 години от написването на „История Славьно Българска“

На 19 юни се навършват 298 години от рождението на Свети Паисий Хилендарски и 258 години от написването на „История Славьно Българска“. „Защото Паисий пише историята на славната история на българския народ и така е нарекъл книгата си!“, като уточнява изследователката Кина Къдрева, а и не само тя. А и сам Отец Паисий пояснява: „но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език…“, пишейки за гърчеенето, но с промисъл и за онези, дето и днес се опитват да ни пославянчват и изкуствено да ни прикачат към несъществуващи славянски племена.

Знаете ли, че златишкото читалище е носило името на легендарният българин Отец Паисий!? То получава това свое второ име, когато след известно замиране на дейността му то е възстановено през 1896 г. Имайки предвид обстоятелството, че предтеча на националното ни възраждане Паисий Хилендарски на два пъти е посещавал Златица и с брат си Лаврентий са водили поклонници от града в Хилендарския манастир, възстановителите на читалището решават то да носи името „Паисий“. Читалище „Паисий“ е пряк наследник и продължител на делото на читалище „Единство“ от 1889 г. – първото име на читалището в Златица, което е преименувано четири пъти от учредяването си до днес.

снимка на преписа на История Славнобългарска на Софроний Врачански

„О, неразумни и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш
българин и не четеш, и не говориш но своя език? Или българите не са
били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали
данък от силни римляни и от мъдри гърци. От целия славянски род
най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те
завладели. Така от целия славянски род били най-силни и найпочитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история.”
Из „История славьно българскаа” – Паисий Хилендарски

Основното училище в Златица дълги години носеше гордо името „Отец Паисий“. Прераснало в гимназия, днес то се нарича „Св. Паисий Хилендарски“. Честит празник!

… … …

„Славянобългарска” ли е историята на Паисий