Успешно завършване на трети випуск от дуалното обучение

С церемония в тесен кръг, на 13 май, в “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД беше отбелязано успешното завършване на третия випуск от дуалната форма на обучение в Професионална гимназия “Златица”.

Цялата публикация „Успешно завършване на трети випуск от дуалното обучение“

Успешно завърши вторият випуск на дуална форма на обучение в ПГ „Златица“ в партньорство с Елаците-Мед АД

С тържествена церемония Елаците-Мед отбеляза завършването на втория випуск от дуалната форма на обучение в Професионална гимназия „Златица“. Дванайсетокласниците от специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Машини и съоръжения за заваряване“ завършиха успешно практиката си в Обогатителния комплекс на дружеството, край с. Мирково.

Цялата публикация „Успешно завърши вторият випуск на дуална форма на обучение в ПГ „Златица“ в партньорство с Елаците-Мед АД“