Младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха успешно обучения за придобиване на умения и ключови компетентности по проект „Младите хора – лицето на България“

Младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха успешно обучения за придобиване на умения и ключови компетентности по проект „Младите хора – лицето на България“

Цялата публикация „Младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха успешно обучения за придобиване на умения и ключови компетентности по проект „Младите хора – лицето на България““