Великденските работилнички в ДГ „Слънце“ продължават

Трескава великденска подготовка е обвзела ДГ „Слънце“ – Златица! Във великденските работилнички се включиха и родителите, които заедно с децата изработват разнообразни празнични артикули, които ще представят на великденски базар.

Цялата публикация „Великденските работилнички в ДГ „Слънце“ продължават“

Промени в Устава и УС на МИГ-Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч

Сдружение „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ проведе извънредно заседание във връзка с изискуеми промени в състава на УС и Устава на Сдружението, за да може то да изпълни одобреното проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цялата публикация „Промени в Устава и УС на МИГ-Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“