Медийни условия Избори 02 април 2023 г.

Условия, ред и цени за предизборно отразяване  предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 02 април 2023 г. в списание „Средногорски БАГРИ“

Цялата публикация „Медийни условия Избори 02 април 2023 г.“