Започна рехабилитацията на две улици в Мирково

Община Мирково съобщават, че са стартирали реализирането на проект: „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от осова точка 1 до осова точка 96 и ул. „Г. М. Димитров“ от осова точка 96 до осова точка 124, село Мирково“. Дейностите са част от цялостна рехабилитация на общински път 60037 (SFO 1431) I-6 /Долно Камарци – Пирдоп/ – Мирково – Граница Община / Мирково – Челопеч / от км 0+000 до км 7+400.

Цялата публикация „Започна рехабилитацията на две улици в Мирково“