Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп от Министерството на здравеопазването

С Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-4-001-0001-С01, проект №BG16RFOP001-4-001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешната медицинска помощ“ Филиалът за спешна медицинска помощ – Пирдоп получи от Министерството на здравеопазването нов медицински автомобил Пежо Боксер, оборудван с необходимата медицинска апаратура за спешни случаи.

Цялата публикация „Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп от Министерството на здравеопазването“

Covid-обстановката в Челопеч

В Община Челопеч към 17.12.2020 г. има:
- 19 (деветнадесет) излекувани лица;
- 16 (шестнадесет) диагностицирани лица, от които: на домашно лечени са 7 (седем) жени и 9 (девет) мъже.
Починали - един мъж. Карантинирани: 4 жени и 2-ма мъже.