инж. Стоян Генов с поздрав до проф. днт инж. Цоло Вутов за 30-годишнината на ГЕОТЕХМИН

инж. Стоян Генов

ГЕОТЕХМИН е едно от първите частни дружества в България, създадено на 12.12.1990 г. с усилията и идеите на трима минни специалисти – инж. Цоло Вутов, проф. Величко Стоянов и проф. Димитър Субашки. Днес група ГЕОТЕХМИН обхваща 23 компании и над 4000 работници и служители. Компаниите от група ГЕОТЕХМИН оперират в различни сектори – от минна промишленост и добив до туризъм, енергия и околна среда. Група ГЕОТЕХМИН развива успешна дейност по открит добив в рудник „Елаците“ и обогатяване на медно-профирни златосъдържащи руди. Компаниите работят също в следните области: управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, търговия, селско стопанство.

На връх юбилея на ГЕОТЕХМИН, кметът на Община Златица инж. Стоян Генов изпрати поздравителен адрес от името на Община Златица до проф. днт инж. Цоло Вутов:

Цялата публикация „инж. Стоян Генов с поздрав до проф. днт инж. Цоло Вутов за 30-годишнината на ГЕОТЕХМИН“