Природните забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък в Челопеч са предложени за защитени територии

В рамките на конкурс „Застъпници на природата“, организиран от „Асоциацията на парковете в България“ и Сдружение за дивата природа „Балкани“, са направени общо 19 предложения за нови защитени територии и вековни дървета, сред които попадат и челопешките природни забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък, намиращи се над село Челопеч в Стара планина.

Фрън кая
Цялата публикация „Природните забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък в Челопеч са предложени за защитени територии“