Дни на отворените врати организира КК „Златните кукери“ – Челопеч

На 5-ти и 26-ти септември от 10.00 до 17.00 ч. Кукерски клуб „Златните кукери“ – Челопеч отваря врати за всеки, който желае да се запознае с тайните на кукерите и кукерските игри. Посетителите ще имат възможност да разгледат кукерски маски и костюми, да наблюдават как се шият кожусите и се изработват страшните кукерски образи, да разпитат за древния обичай и характерните ритуали, извършвани през седмицата преди Сирница и на Сирни заговезни.

Челопешките кукери очакват желаещите в Клуба, находящ се в с. Челопеч, бул. „Трети март“. Телефон за контакти: 0886 64 75 68 – Дилян Джунев.

Стартира изграждането на волейболна площадка в Златица

С българска погача, мед, сол и рязане на трикольорна лентичка, в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Златица стартира изпълнението на проект за изграждане на волейболна площадка. Финансирането е осигурено от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Общата стайност на проекта е 94 352,72 лв.

Цялата публикация „Стартира изграждането на волейболна площадка в Златица“