В Пирдоп предстои обществено обсъждане за вземане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева

Община Пирдоп кани заинтересованите цялата пирдопска общественост на обществено обсъждане за реализиране на инвестиционен проект, който да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд Флаг“ ЕАД. Максималният му размер се предвижда да бъде 3 милиона и 700 хиляди лева. Обществено обсъждане ще бъде проведено на 02.09.2020 година /сряда/ от 17:00 ч. в Лекторията на читалище Напредък 1869 – Пирдоп, при спазване на въведените противоепидемични мерки, носене на маски и ръкавици.

Цялата публикация „В Пирдоп предстои обществено обсъждане за вземане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева“