Две години ще ремонтират футболното игрище в Пирдоп. Граждани оспорват твърденията на кмета, че го ползват безплатно.

На 10 август кметът на община Пирдоп Ангел Геров даде старт на строителните дейности по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“, гр. Пирдоп“. Проектът е на обща стойност 97 114 лв., с краен срок за изпълнение 08.05.2022 г.

Цялата публикация „Две години ще ремонтират футболното игрище в Пирдоп. Граждани оспорват твърденията на кмета, че го ползват безплатно.“

Община Златица извърши корекция на река „Куру дере“

Община Златица със съдействието на „Елаците Мед“ АД извърши корекция на коритото на река „Куру дере“ в участъка от Околовръстния път до последните къщи на град Златица. Дейностите са финансирани от бюджета на общината. Целта е живущите в този квартал на град Златица да се чувстват в безопасност при обилни валежи и прииждане на водите на реката, която често застрашава тях и имуществото им.

Цялата публикация „Община Златица извърши корекция на река „Куру дере““